Návštěvní řád

GLADORK GYM ZNOJMO – Návštěvní řád

Trenéři a instruktoři největšího fitness centra ve Znojmě – GLADORK GYMu absolvovali trenérský kurz ukončený řádnou zkouškou-certifikátem. Jsou schopni kdykoliv odborně pomoci nebo poradit se cvičením, posilováním a používáním posilovacích strojů.

 1. Na recepci je potřeba vždy předložit identifikační kartu, která opravňuje ke vstupu do centra.
 2. Vstup osobám mladším 15let do centra je povolen pouze v doprovodu odpovědného zástupce a na jeho zodpovědnost.
 3. Každý návštěvník GLADORK GYMu cvičí na vlastní nebezpečí.
 4. Zákaz nošení vlastních nápojů do prostorů GLADORK GYMu. Na recepci a v Lobby baru je možnost zakoupení nápojů, které můžete konzumovat v prostorách sportovního centra.
 5. Návštěvníci a členové GLADORK GYMu jsou povinni dodržovat pokyny personálu.
 6. Každý cvičící je povinen z hygienických důvodů pokládat při cvičení pod tělo – na koženku či karimatku – ručník.
 7. Do sportovních prostor je povolen vstup jen v čisté, uzavřené a pevné sportovní obuvi a sportovním oblečení.
 8. Sportovní náčiní po odcvičení vracejte na své místo.
 9. Zákaz vynášení klíčů ze sportovního centra pod pokutou 500,– Kč. Obsazené skříňky budou vyklizeny. V případě ztráty či poškození klíče od šatní skříňky Vám bude účtován poplatek 1000,– Kč. Pokud budete mít zájem o pronájem skříňky (před recepcí) za úplatu, informujte se na recepci.
 10. Cennosti: šperky, peněžní hotovost, kreditní karty, klíče od automobilu a bytu, fotoaparáty, mobilní telefony, parfémy, osobní doklady, hodinky apod. odkládejte na recepci.
 11. Zákaz fotografování a filmování v prostorech GLADORK GYMu.
 12. Cvičící nesmí bez předchozího vysloveného souhlasu společnosti využívat vlastního trenéra, který není zaměstnancem či spolupracovníkem společnosti.
 13. Všem návštěvníkům je zakázáno v prostorách sportovního centra kouřit a užívat omamné látky. Alkohol lze konzumovat pouze v Lobby baru. Není povoleno vstupovat do sportovního prostoru pod vlivem alkoholu a omamných látek do celého areálu vůbec.
 14. Je zakázáno nosit do sportovního centra léky na předpis, které nebyly předepsány dané osobě ze zdravotních důvodů, a nebo jiné zakázané prostředky, které mají za cíl zvýšit tělesný výkon daného jedince (např. anabolika). Stejně tak platí zákaz tyto látky v centru nabízet, obstarávat nebo přenechávat třetí osobě ať za úplatu či zdarma.

Návštěvní řád platný od 1. října 2015