JUDO, GYMNASTIKA i TANEC už frčí! Gymnastika v 16h! Podrobnosti s časy zde!

Judo, Gymnastika i Tanec s Monikou už frčí až do konce června!

Gymnastika od 16h všichni do 23.6., na vysvědčení lekce již nebude!

Tanec hrou pondělí od 16h i 17h, úterý starší od 15h, mladší od 16h

Judo – pokročílí úterý 17h, začátečníci čtvrtek 17h, závodníci út+čt 15.30.

Poprosíme mít u sebe čestné prohlášení zákonného zástupce, že dítě bylo testováno ve škole, popř. samotestováno. A rodiče důrazně prosíme poslat dítě od vchodu na recepci, ať se neshlukují dospělí v zázemí. Cvičí se samozřejmě bez roušek.